Botox

 

Hvordan virker BOTOX(VISTABEL)?

Det originale Botox (der til kosmetisk brug hedder: Vistabel) blokerer nerveimpulser til musklers motoriske endeplade, og forhindrer at disse muskler trækker sig sammen. I ansigtet betyder det at at den overliggende hud ikke kan foldes. Huden bliver glat og uden rynker. Vistabel virker på de specifikke muskler som behandles, og ikke på andre muskelgrupper.

Hvad indeholder Vistabel?

Vistabel er et lægemiddel, som indeholder botulinum-toxin Type A. Dette Toxin kommer fra Clostridium botulinum-bakterien. Toxinet fortyndes meget kraftigt, og kan derefter sprøjtes ind i udvalgte små ansigtsmuskler, med den virkning, at rynker bliver glattet ud. Blivende (statiske) rynker forsvinder dog IKKE ved behandlingen men forbedres typisk over tid. Statiske rynker kan typisk forbedres med filler.

Hvordan udføres behandlingen?

Botox sprøjtes ind i musklen med en engangssprøjte med en meget tynd spids.
Fordi sprøjtespidsen er så tynd, er der kun meget lidt ubehag ved behandlingen. Mange beskriver følelsen som et myggestik.
Behandlingen tager ca. 5-10 minutter, afhængig af hvor mange områder man ønsker at få behandlet. Man kan  gå på arbejde og lave alle andre daglige gøremål lige  efter behandlingen. De første 4 timer bør du ikke:

  • Gnide, eller massere det behandlede område.
  • Komme makeup og cremer på området.
  • Ligge dig ned
  • Motionere
  • Tage varme bade/gå i sauna

Derimod er det kun positivt for behandlingen at bruge musklerne så meget som muligt den første dag efter behandlingen.
Efter indsprøjtningen  tager det 2-3 dage før behandlingen begynder at virke, og indtil 10-14 dage før, man opnår den fulde effekt.Har man ikke opnået den ønskede effekt skal man efter 14 dage henvende sig til klinikken mhp evt touch-up (gratis). Senere supplerende behandlinger vil IKKE være gratis.

På hvilke områder bruges Vistabel?

I princippet kan en hvilken som helst muskel eller muskelgruppe behandles med Botox. De 3 store områder er: ”Vredes/bekymrings-rynken” mellem øjenbrynene, ”kragetæerne” ved øjnene og rynkerne i panden.Et 4. større område er behandling af den store tyggemuskel – m. Masseter. Reduktion af en fyldig tyggemuskel kan reducere kæbens bredde for at opnå en attraktiv “hjerte-formet” ansigtsform. Effekten af Botox på musklen ses først flere uger efter behandlingen og behovet for Botox er meget varierende. Supplerende behandling i tyggemusklen takseres efter forbrug (50 kr/IE) – der anvendes typisk 24 IE første gang. For at undgå at musklen bliver for passiv bør der som et minimum gå 6 måneder mellem hver behandling. Som et positivt biprodukt er Botox velegnet til behandling af Bruxisme (tænderskæren) men den indikation anvendes IKKE på kosmetiske klinikker.

Hvor længe varer effekten af Botox/Vistabel- behandlingen?

Effekten af Botox varer i gennemsnit 3-4 måneder efter førstegangs behandlingen. Herefter  kan man afgøre, om man ønsker at gentage behandlingen, og evt. også få behandlet andre områder. Det er vigtigt at forstå at 3-4 måneder holdbarhed er et gennemsnit. For nogle personer holder det længere tid og for nogle kortere tid. Man kan derfor IKKE garantere for behandlingens varighed. I enkelte tilfælde kan der dannes antistoffer mod toksinet og så virker Botox slet ikke eller i meget kort tid.
For at vedligeholde en optimal effekt, bør man påregne at gentage indsprøjtningerne 3-4 gange pr. år eller rettere når musklerne begynder at bevæge sig igen. Resultater fra videnskabelige studier tyder imidlertid på, at effekten af Botox varer længere efter hver ny behandling.
Det skyldes sandsynligvis  at musklen, som bliver blokeret, bliver mindre og svagere efter hver behandling, fordi den ikke længere bliver brugt.
En anden faktor som  nok også  spiller en rolle er, at man ubevidst ændrer sin mimik på grund af  at enkelte små muskler er blokerede af Botox/Vistabel.

Kan der være komplikationer eller  bivirkninger?

Uønskede bivirkninger ved brug af Botox er  meget sjældne, selv efter at produktet har været brugt i over 10 år i 60 forskellige lande.
De mest almindelige bivirkninger er:

  • ømhed
  • blodudtrædelse ved indsprøjtningsstedet
  • forbigående svækkelse af de nærliggende muskler, f.eks tunge øjenbryn (ved behandling af pandemusken) og et tungt øjenlåg, hvor musklen som løfter øvre øjenlåg er blevet forbigående svækket (varigheden er typisk 1-2 uger). Men fordi effekten er forbigående, er også bivirkningerne forbigående. Der er  frem til i dag på verdens plan ikke rapporteret om varige mèn efter Botox/Vistabel-behandling.

 

 

sur mund og lip flip.

gummy-smile (tandkødssmil)

bekymringsrynken

brynløft